מוסד הטכניון למחקר ופיתוח - מכון המתכות הישראלי

מעבדה לקורוזיה וטיפולי שטח

Corrosion Prevention, Surface Treatment and Laser Technology Laboratory, Nd:YAG Laser Operation

המעבדה לקורוזיה, טיפולי שטח וטכנולוגיות לייזר הינה בעלת ניסיון עשיר בתחומים של מניעת קורוזיה וטיפולי שטח בחומרים, בפרט במתכות וחומרים מרוכבים. המעבדה בעלת ציוד מטלורגי ואמצעים רבים לאפיון קורוזיה וניתוח כשל ולרשותה האמצעים השונים הקיימים במכון ובטכניון בכלל, על מנת להתמודד עם אתגרי התעשייה. בקבוצה אנשי מקצוע מוכשרים בעלי ידע מדעי, טכנולוגי וטכני נרחב.