מוסד הטכניון למחקר ופיתוח - מכון המתכות הישראלי
דף הבית מעבדות המעבדה להנדסת רכב ומכונות פניה לשינוי מידת צמיגים ברכב

פניה לשינוי מידת צמיגים ברכב

לאחר קבלת הפניה ניצור קשר במייל

 • הודעות

  גרסה0.1
 • פרטי איש הקשר:

 • (לכתובת זו יישלח עותק מטופס זה)
 • לצורך תיאום מיקום הבדיקה
 • פרטי הבקשה

 • הננו מתחייבים לשמור את הטובין ברשותנו עד לאישור המעבדה.
 • יש לצרף העתק של:

 • Accepted file types: jpg, doc, png, gif, pdf.
 • Accepted file types: jpg, doc, png, gif, pdf.
 • Accepted file types: jpg, doc, png, gif, pdf.
 • Accepted file types: jpg, doc, png, gif, pdf.
 • Accepted file types: jpg, doc, png, gif, pdf.
 • Accepted file types: jpg, doc, png, gif, pdf.
  https://iim.technion.ac.il/wp-content/uploads/2018/06/12.pdf
 • ניתן לטעון קבצים מסוג JPG,PNG,GIF,DOC,PDF ו- XLS בלבד