מוסד הטכניון למחקר ופיתוח - מכון המתכות הישראלי
Homepage Labs המעבדה להנדסת רכב ומכונות חוות דעת מקצועית – מעבדת רכב

חוות דעת מקצועית – מעבדת רכב

בהתאם להוראת נוהל 116/13 מתאריך 18/11/2013, ניתן לבצע בדיקות לצמיגים אשר יש חשש לפגם בהם

קישור להוראת הנוהל

חוות הדעת תבוצע ע"י אדם שהוסמך לכך ע"י יצרן צמיגים אירופאי מוביל.