מוסד הטכניון למחקר ופיתוח - מכון המתכות הישראלי

פניה להפקת רשיון רכב

הטופס ישלח לנציגות משרד הרישוי לצורך הפקת רשיון

יש לצרף את כלל המסמכים הנדרשים לצורך טיפול יעיל ומהיר 

הרשיון יוחזר למייל ממנו התקבלה הפניה

בשלב הפיילוט , השירות ניתן ללא עלות

דף מידע  – סטטוס בקשות

 • הודעות

  גרסה0.1
 • פרטי איש הקשר:

 • (לכתובת זו יישלח עותק מטופס זה)
 • פרטי הבקשה

  לציין רק מסמכים שצורפו
 • יש לצרף את הקבצים שסופמנו לעיל

 • Accepted file types: jpg, doc, png, gif, pdf.
 • Accepted file types: jpg, doc, png, gif, pdf.
 • Accepted file types: jpg, doc, png, gif, pdf.
 • Accepted file types: jpg, doc, png, gif, pdf.
 • Accepted file types: jpg, doc, png, gif, pdf.
 • Accepted file types: jpg, doc, png, gif, pdf.
 • ניתן לטעון קבצים מסוג JPG,PNG,GIF,DOC,PDF ו- XLS בלבד