מוסד הטכניון למחקר ופיתוח - מכון המתכות הישראלי
עימוד

קישורים

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

אוניברסיטת מחקר מדעית-טכנולוגית בין עשר המובילות בעולם בפיתוח הון אנושי,

מנהיגות ויצירת ידע, הפועלת לקידום מדינת ישראל והאנושות.

מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ

מוסד הטכניון למחקר ולפיתוח בע"מ, חברת בת של הטכניון – מכון למחקר טכנולוגי 
מהווה מאז הקמתו בשנת 1952 חלון ייחודי לידע וליכולות המדעיות והטכנולוגיות
המתקדמות של הטכניון, ומגשר בין המחקר והידע האקדמי לקהילה העסקית והתעשיה..